Máy giặt Electrolux, điều hòa, tủ lạnh Electrolux, máy sấy Electrolux, bút soi quang,

00:44 EDT Thứ năm, 18/07/2019

Máy giặt Electrolux, điều hòa, máy sấy electrolux

Tin tức cập nhật, tư vấn tiêu dùng, tin dòng họ Hoàng & Huỳnh VN

Giới thiệu về Hoàng Gia

Giới thiệu về HGK.vn

Hoàng gia Tekniq (http://hgk.vn) là đơn vị chuyên cung cấp các sản phẩm, dịch vụ và kỹ thuật hàng đầu Việt nam với các dòng sản phẩm của các hãng nổi tiếng trên thế giới. Ra đời bởi các kỹ sư giàu kinh nghiệm trong các lĩnh vực: Viễn thông - Tin học - Y tế & đồ gia dụng Electrolux, đến nay...

Trang nhất » Tin Tức » Dòng họ Hoàng - Huỳnh

Mối liên hệ giữa họ Hoàng Kẻ Trổ (Đức Nhân - Đức Thọ - Hà Tĩnh) với các dòng họ khác

Thứ tư - 15/10/2014 22:55
Mối liên hệ giữa họ Hoàng Kẻ Trổ (Đức Nhân - Đức Thọ - Hà Tĩnh) với các dòng họ khác

Mối liên hệ giữa họ Hoàng Kẻ Trổ (Đức Nhân - Đức Thọ - Hà Tĩnh) với các dòng họ khác

Mối liên hệ giữa họ Hoàng Kẻ Trổ (Đức Nhân - Đức Thọ - Hà Tĩnh) với các dòng họ khác


 
Một số tín hiệu mới giúp tìm hiểu mối liên hệ giữa họ Hoàng Kẻ Trổ (Đức Nhân – Đức Thọ - Hà Tĩnh) với các dòng họ Hoàng khác

                  

Một số tín hiệu mới giúp tìm hiểu mối liên hệ
giữa họ Hoàng Kẻ Trổ (Đức Nhân – Đức Thọ - Hà Tĩnh) với các dòng họ Hoàng khác  
Bản gia phả họ Hoàng Kẻ Trổ chúng tôi đã bị mất trong thời kỳ cải cách ruộng đất. Bản gia phả mà chúng tôi hiện có là do GS. Hoàng Xuân Hãn từ Paris dựa vào một bản gia phả của một dòng họ Hoàng nào đó bằng chữ Hán hiện lưu giữ ở Paris cùng những ghi nhớ của GS về bản gia phả gốc mà GS đã được đọc trước đây mà viết nên năm 1972 gửi về. Tôi đã giới thiệu bản gia phả này trong tập thông tin họ Hoàng Huỳnh tập 1 năm 2005.
 Cuốn gia phả này này cho biết cụ Tổ đầu tiên của dòng họ Hoàng chúng tôi là Viết Nghiêu từ cục Tú Lâm, vốn người Thanh Hóa vào vùng Kẻ Trổ huyện La Giang vào khoảng cuối thời Trần.
Năm 1995, trong dịp hội nghị khoa học ở Paris, tôi có hỏi GS Hoàng Xuân Hãn tổ tiên họ Hoàng Kẻ Trổ trước lúc vào Thanh Hóa thì sinh sống ở đâu? GS Hoàng Xuân Hãn cho nguồn gốc của họ Hoàng Kẻ Trổ là vùng Hưng Yên.
Từ cuốn gia phả cùng câu trả lời của GS Hoàng Xuân Hãn, trong tôi nẩy sinh 2 vấn đề:
- Cuốn gia phả mà GS Hoàng Xuân Hãn dựa vào để viết cuốn gia phả gữi về quê hương là cuốn gia phả của dòng họ Hoàng nào trên đất nước ta.
- Dòng họ Hoàng nào trên đất Hưng Yên là nguồn gốc của dòng họ Hoàng Kẻ Trổ.
Đây cũng là hai vấn đề bà con dòng tộc họ Hoàng Kẻ Trổ mong muốn được giải đáp.
Rất may, thông qua trao đổi, sinh hoạt trong tổ chức ban liên lạc họ Hoàng Huỳnh toàn quốc, tôi đã tiếp cận được một số gia phả họ Hoàng có mối liên hệ với dòng họ Hoàng Kẻ Trổ chúng tôi như cuốn gia phả “Hoàng tộc đại tôn ở La Nhân” do ông Hoàng Xuân Tám nhờ Viện sử học Thành phố Hồ Chí Minh dịch năm 1988 (không ghi năm biên tập), cuốn “Gia phổ họ Hoàng Hạ Tứ” (dịch từ Gia phả chép năm Khải Định thứ 6 (năm1921). Và đặc biệt cuốn  “Hoàng tộc thế phả” của tác giả Hoàng Văn Nghĩa do Mai Hồng dịch và chú thích năm 1999 (không ghi năm biên tập).  
Những cuốn gia phả trên đã lộ ra một vài ánh sáng góp phần giải đáp những mong muốn của bà con họ Hoàng Kẻ Trổ chúng tôi.
1- Cuốn “Hoàng tộc thế phả “ của tác giả Hoàng Văn Nghĩa và mối quan hệ với dòng họ Hoàng Kẻ Trổ.
Cuốn “Hoàng tộc thế phả” của tác giả Hoàng Văn Nghĩa viết (dưới đây goi là Hoàng tộc thế phả) có nhiều điểm giống với cuốn gia phả họ Hoàng ở Paris mà GS Hoàng Xuân Hãn dựa vào để viết cuốn gia phả gữi về quê. 
 - Cả hai cuốn gia phả đều có cách viết khá giống nhau như  khi viết về một đời thì sau khi ghi tên, húy, hiệu, thụy (rất ít có tên, có thể vì kiêng), bằng cấp, chức tước, thành tích, phẩm hàm, mối quan hệ gia đình, v.v. thì có thêm một bài tán bằng văn vần, tóm tắt đánh giá sự nghiệp của nhân vật.
- Cả hai cuốn gia phả gần như có đầy đủ nhân vật 13 đời, mở đầu là Viết Nghiêu, đến đời 13 là Tiến  hiệu là Khoan Nhã. Trong đó, có đủ những nhân vật tiêu biểu như đệ nhị giáp tiến sĩ Hoàng Trừng, Trại Công, Hữu Duy, Trại Trường, Hầu Quận Văn Phái, Hầu Thượng tướng Thiên Phúc, Hậu Đức Phương Thông. Huấn đạo Nhân Xuyên, Minh Động Nguyên Mẫn, Viết Thụy Miễn Trai.
Song đi vào cụ thể giữa 2 cuốn gia phả cũng có một số điểm khác nhau. Cuốn “Hoàng tộc thế phả” này mỏng hơn nhiều, chỉ có 16 trang khổ A4 dịch tiếng Việt, trong đó có tới gần 4 trang là các sắc phong, trong lúc cuốn gia phả ở Paris GS Hoàng Xuân Hãn dùng bằng chữ Hán có tới 80 trang, trong đó phần đầu kê đủ từ đời đầu tới đời thứ 17 dày 59 trang. Cụ thể cuốn “Hoàng tộc thế phả” mỗi đời chỉ nêu lên một người, còn cuốn gia phả ở Paris mỗi đời nêu lên nhiều người, thường là con đầu hoặc những người đỗ đạt, quan văn quan võ, có chức tước.
Còn trong mỗi đời, cuốn “Hoàng tộc thế phả” chỉ ghi sự nghiệp học hành, chức tước, phẩm hàm và lời tán, còn trong cuốn gia phả họ Hoàng ở Paris GS Hoàng Xuân Hãn dùng thì mỗi đời, ngoài các phần như trên còn thêm phần có tính chất gia phả như ghi mối quan hệ cha con, con út con thứ con trưởng, ngày kỵ, mộ phần, tuy còn sơ sài, nhất là các đời đầu.
Qua so sánh, tôi cho rằng cuốn “Hoàng tộc thế phả” không phải là bản sao của cuốn gia phả họ Hoàng ở Paris GS Hoàng Xuân Hãn dùng, nhưng cả hai cuốn đều là gia phả của một dòng họ Hoàng. Vấn đề bây giờ cần phải xem là dòng họ Hoàng nào?
Trong cuốn gia phả họ Hoàng ở Paris GS Hoàng Xuân Hãn dùng có một bài tựa “La Nhân Hoàng thị gia phổ” dài 12 trang chữ Hán. Vừa qua chúng tôi tìm được một cuốn đề là “Hoàng tộc đại tôn ở La Nhân” được mọi người xem là gia phả của họ Hoàng đại tôn Kẻ Trổ được dịch ra tiếng Việt dày gần 19 trang A4 .  Trong cuốn gia phả này ngoài phần có tính chất gia phả kê rõ từ đời thứ 1 Viết Nghiêu đến đời thứ 16 Trọng Phán. Trong mỗi đời còn có thêm các lời tán và từ đời thứ 4 Hữu Duy vể sau còn có thêm những lời cúng theo. Hiện chúng tôi chưa biết được nội dung của bài tựa “La Nhân Hoàng thị gia phổ”, nhưng về cách viết trong cuốn “Hoàng tộc đại tôn ở La Nhân” khá gần gũi với cách viết trong cuốn gia phả họ Hoàng ở Paris mà GS Hoàng Xuân Hãn dùng là vừa có tính chất gia phả vừa có tính chất tế tự như lời tán, lời cúng theo, v.v.. nên theo tôi nhiều khả năng cả hai cuốn gia phả trên là của cùng một dòng họ Hoàng, mà dòng họ Hoàng đó là họ Hoàng ở La Nhân đã được ghi tên ở cả hai bản gia phả. Mà La Nhân là Nhân Thọ thuộc huyện La Giang, mà người dân thường gọi là Kẻ Trổ.
Mối quan hệ giữa dòng họ Hoàng trong cuốn “Hoàng tộc thế phả” với dòng họ Hoàng Kẻ Trổ rõ ràng là cùng một nguồn gốc. Trong lời tựa cuốn “Hoàng tộc thế phả” có nêu lên một số người trong dòng họ đến sinh sống ở các xã có liên quan đến dòng họ Hoàng Kẻ Trổ cư trú như “Trưởng chi Hoàng Minh đi vào cửa Nhượng huyện Thạch Hà, sau lại tới thôn Xích Tùng, xã Lãng Ngạn, huyện La Giang; sau nữa lại tới nhập tịch ở thô Đông Hoa xã Bùi Xá.”. Lãng Ngạn là một phần của Kẻ Trổ và họ Hoàng ở Bùi Xá (tức họ Hoàng Hạ Tứ) cũng là con cháu họ Hoàng Kẻ Trổ. Trong số 12 người con của Phụ quốc Thượng tướng quân “có 2 người tòng quân, còn lại 10 người Thượng tướng quân gữi vào các xã để tránh lúc loạn lạc. Nghe đồn, có 1 người ở thôn Bân Xá xã Hoa Lâm, một người ở xã Yên Hồ, một người ở xã Hoa Nam huyện Thanh Chương”. Yên Hồ là một chi họ Hoàng Kẻ Trổ xuống ở rễ.
Qua đó có thể khẳng định họ Hoàng trong “Hoàng tộc thế phả” và họ Hoàng kẻ Trổ là cùng một gốc. Vấn đề đặt ra là họ Hoàng trong “Hoàng tộc thế phả” là dòng họ Hoàng nào, hiện cư trú ở đâu?
Theo ông Hoàng Văn Sĩ trong bài “Mối liên quan giữa 3 dòng họ” trong tập thông tin Họ Hoàng Huỳnh số 3 năm 2007 thì bản gia phả “Hoàng tộc thế phả” do ông Hoàng Văn Nghĩa chấp bút do ông Hoàng Nghĩa Lược sưu tầm là gia phả của một dòng họ Hoàng ở Hưng Nguyên, Nghệ An. Huyện Hưng Nguyên nằm bên tả ngạn sông Lam, tuy là khác tỉnh, nhưng những xã nằm ven bờ sông Lam của huyện này cách Kẻ Trổ không xa..
Như vậy là dòng họ Hoàng Kẻ Trổ hiện có nhiều chi sinh sống trên huyện Đức Thọ, ngoài Xã Đức Nhân (Kẻ Trổ), xã Yên Hồ còn có các chi ở xã Bùi Xá (Hạ Tứ). Theo gia phả họ Hoàng Kẻ Trổ còn có nhiều chi ở Can Lộc, Hương Sơn, Thạch Hà (Hà Tĩnh), Hưng Nguyên, Diễn Châu, Yên Thành, Quỳnh Lưu (Nghệ An). Trước Cách mạng tháng Tám đã có nhiều chi họ đã vào tận Kẻ Trổ nhận họ. như chi họ Hoàng ở Diễn Vạn, Diễn Mỹ huyện Diễn Châu.
2 - Họ Hoàng Kẻ Trổ có gốc từ họ Hoàng ở Hưng Yên
 Từ trước tới nay tôi luôn nghĩ rằng họ Hoàng Kẻ Trổ chúng tôi là từ Bắc vào, vì vào thời Lý - Trần đất Nghệ Tĩnh là phên dậu phía Nam cuả tổ quốc. Nhiều quan lại, nhất là võ quan phía bắc thường được điều chuyển vào Nghệ Tĩnh. Sau lúc nghỉ việc hay giải ngũ thường đưa anh em bà con làng xóm từ quê hương miền bắc vào sinh sống lâu dài ở Nghệ Tĩnh và nơi đây trở thành quê hương của họ, và sau này trở thành quê hương chính.
Trước gợi ý của GS Hoàng Xuân Hãn cho Hưng Yên là gốc của họ Hoảng Kẻ Trổ tôi rất chú ý, nhất là khi được biết thân mẫu Bác Hồ - bà Hoàng Thị Loan có nguồn gốc từ dòng họ Hoàng Vân Nội-Hoàng Vân ở Hưng Yên .
Tôi tập trung tìm hiểu dòng họ Hoàng Vân Nội-Hoàng Vân. Thật là may mắn, ông Hoàng Nghĩa Lược, trưởng ban liên lạc họ Hoàng Huỳnh toàn quốc  không những là người cùng dòng họ với thân mẫu Bác Hồ, mà còn là người đã để nhiều công sức sưu tầm nghiên cứu về dòng họ này và cũng là người đứng đầu công cuộc xây dựng nhà thờ gốc tổ Hoàng Vân tại thôn Vân Nội, Hồng Tiến, Khoái Châu, Hưng Yên, vừa mới làm lễ khánh thành.
Đáng chú ý là chi họ Hoàng Nghĩa của ông Lược hiện cư trú ở dưới chân núi Thành, tức chỉ cách vùng Kẻ Trổ, Yên Hồ trên dưới 10km thôi, có rất nhiều khả năng giữa hai dòng họ Hoàng ở Hưng Nguyên này có nhiều mối quan hệ thân tình.
Đi sâu tìm hiểu tôi thấy, bà Hoàng Thị Loan có bố là Hoàng Xuân Đường, chú là Hoàng Xuân Hành. ông nội là Hoàng Xuân Cẩn. Sự có mặt của danh xưng Hoàng Xuân ở đây làm tôi rất chú ý, nó có mối quan hệ như thế nào với họ Hoàng Xuân ở Kẻ Trổ ?
Vào khoảng năm 1955 - 1956, sau cải cách ruộng đất, thân mẫu của GS Hoàng Xuân Hãn ra sinh sống ở Hà Nôi, trong lúc rỗi rãi chuyện trò, bà kể cho con cháu chúng tôi biết là thời kỳ ông Nguyễn Sinh Sắc, thân phụ Bác Hồ trong quá trình đưa Bác Hồ vào kinh đô Huế học tập có lưu lại gia đình bà ở Yên Hồ trong khoảng 1 tuần. Bà còn nói rõ Bác Hồ có một tai bị tật ở dái tai. Điều này cho thấy giữa hai gia đình có mối quan hệ nhất định, quan biết nhau từ trước
Từ những tư liệu trên, móc nối lại với nhau, có thể thấy có mối liên hệ giữa các dòng họ Hoàng Kẻ Trổ - dòng họ Hoàng ở huyện Hưng Nguyên trong “Hoàng tộc thế phả” - dòng họ Hoàng Nghĩa Hưng Nguyên – dòng họ Hoàng Xuân Nam Đàn quê ngoại Bác Hồ - dòng họ Hoàng Vân Nội Hoàng Vân Hưng Yên.
Theo tôi đây có thể là mối quan hệ của cùng một nguồn gốc dòng họ, trong quá trình phát triển đã mở rộng ra khắp nhiều vùng đất nước. Dẫu sao, đây chỉ mới là những tia sáng, muốn đi đến khẳng định cần có thêm nhiều tư liệu nữa.
 
                                                                     Tháng 10 năm 2014
                                                                      Hoàng Xuân Chinh

Tác giả bài viết: Admin Sưu tầm

Nguồn tin: Dòng họ Hoàng & Huỳnh Việt nam

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

CHAT - TƯ VẤN TRÊN FACEBOOK

LIKE & CHAT – TƯ VẤN ONLINE
 

Đang truy cậpĐang truy cập : 13


Hôm nayHôm nay : 1458

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 30570

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 7507851