Card mở rộng

Card Siemens EB2/04 - 2 vào, ra 4 máy lẻ
Đăng ngày 06-12-2012 02:48:00 PM
Giá : 1 995 000 VND
Card Siemens EB2/04 - 2 đường trung kế vào, ra 4 máy lẻ

Card Siemens EB2/10 - 2 vào, ra 10 máy lẻ
Đăng ngày 06-12-2012 02:45:00 PM
Giá : 5 040 000 VND
Card Siemens EB2/10 - 2 đường trung kế vào, ra 10 máy lẻ

Card Siemens EB2/06 -2 vào, ra 6 máy lẻ
Đăng ngày 06-12-2012 02:42:00 PM
Giá : 2 121 000 VND
Card Siemens EB2/06 -2 trung kế vào, ra 6 máy lẻ

Card 12 máy nhánh Siemens - EB0/12
Đăng ngày 06-12-2012 02:38:59 PM
Giá : 4 935 000 VND
Card 12 máy nhánh Siemens - EB0/12

Card Siemens EB4/00 - 4 trung kế
Đăng ngày 06-12-2012 02:27:00 PM
Giá : 1 974 000 VND
Card Siemens EB4/00 - 4 đường trung kế bưu điện

Card EB800 - 8 vào Siemens 1150 và 1190
Đăng ngày 06-12-2012 02:24:00 PM
Giá : 3 255 000 VND
Card EB800 - 8 đường vào bưu điện tổng đài Siemens 1150 và 1190

Card SiemensTMANI8 - 8 trung kế hipath 3800
Đăng ngày 06-12-2012 02:19:00 PM
Giá : 12 180 000 VND
Card tổng đài SiemensTMANI8 - mở rộng 8 trung kế cho hipath 3800

Card Siemens SLMAE200 - 24 máy lẻ hipath 3800
Đăng ngày 06-12-2012 02:14:00 PM
Giá : 27 300 000 VND
Card tổng đài Siemens SLMAE200 - mở rộng 24 máy lẻ cho hipath 3800

Card siemens SLMA24 - 24 máy lẻ hipath 3800
Đăng ngày 06-12-2012 02:10:00 PM
Giá : 25 200 000 VND
Card tổng đài siemens SLMA24 - mở rộng 24 máy lẻ cho hipath 3800

Card Siemens SLMO8 -8 máy lẻ số hipath 3800
Đăng ngày 06-12-2012 02:05:00 PM
Giá : 10 080 000 VND
Card tổng đài Siemens SLMO8 - mở rộng 8 máy lẻ số cho hipath 3800

Card Siemens SLMO2 - 24 máy lẻ số hipath 3800
Đăng ngày 06-12-2012 02:01:00 PM
Giá : 25 410 000 VND
Card tổng đài Siemens SLMO2 - mở rộng 24 máy lẻ số cho hipath 3800

Card Siemens - SLA24 24 máy lẻ hipath 3550
Đăng ngày 06-12-2012 01:57:00 PM
Giá : 34 020 000 VND
Card tổng đài Siemens - SLA24 mở rộng 24 máy lẻ cho hipath 3550

Card Siemens - SLU8 8 máy lẻ số cho hipath 3550
Đăng ngày 06-12-2012 01:49:00 PM
Giá : 8 085 000 VND
Card tổng đài Siemens - SLU8 mở rộng 8 máy lẻ số cho hipath 3550

Card Siemens - SLAD8 8 máy lẻ hipath 3550
Đăng ngày 06-12-2012 01:44:00 PM
Giá : 9 345 000 VND
Card tổng đài Siemens - SLAD8 mở rộng 8 máy lẻ cho hipath 3550

Card Siemens SLAD16 - 16 máy lẻ cho hipath 3550
Đăng ngày 06-12-2012 01:36:00 PM
Giá : 14 280 000 VND
Card tổng đài Siemens SLAD16 - mở rộng 16 máy lẻ cho hipath 3550

Card SiemensTLANI4 - 4 trung kế hipath 3550
Đăng ngày 06-12-2012 12:34:00 PM
Giá : 5 565 000 VND
Card tổng đài SiemensTLANI4 - mở rộng 4 trung kế cho hipath 3550

Card SiemensTLANI8 - 8 trung kế hipath 3550
Đăng ngày 06-12-2012 12:30:00 PM
Giá : 14 175 000 VND
Card tổng đài SiemensTLANI8 - mở rộng 8 trung kế cho hipath 3550

 

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 7
  • Hôm nay: 1
  • Tháng hiện tại: 60723
  • Tổng lượt truy cập: 8669141